Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U svezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza,doprinosa i taksa ("Službeni list" SFRJ,br.47/83) Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice

U Izvodu iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/91) u Tabelama B i B/1 mijenjaju se stope kako slijedi:

STOPE POREZA (%) NA DOBIT KOJE SE OBRAČUNAVAJU U POSTOTKU OD SVAKOG POJEDINAČNO OSTVARENOG BRUTO PRIHODA KOJE PLAĆAJU FIZlČKE OSOBE ZA POVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I VRŠENJE ODREĐENIH USLUGA PRAVNIM OSOBAMA PREMA ČLANU 23. ZAKONA O NEPOSREDNIM POREZIMA ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90 i 14/91)

                                            TABELA B
______________________________________________________________________________
Red.  Općina Opća  Iznimno od opće stope propisane su posebne stope poreza za osobe
broj       stopa (djelatnosti)prema točkama u napomeni ("Narodne novine",broj 33/91)
            ____________________________________________________________
            toč.1 toč.2 toč.3 toč.4 toč.5 toč.6 toč.7 toč.8 toč.9 toč.10 toč.11 toč.12 toč.13
______________________________________________________________________________
1    2    3    4    5    6   7   8    9   10   11  12  13    14   15   16
______________________________________________________________________________
3. Biograd na moru*   
        -    25    20   20   20   20   20   15     -   25    25    20   35    35
21. DugoSelo*
        30   30    30    20   30   20   30   20  20   30   30    30   30     -
23. IvanićGrad*
        -    30    20    20   20   15   20   25  20   -    25    20   20     -
36. Kaštela*
        30   25    25    15   15   15   15    -  15   30   -      -    -     -
82. Split
        30    -     -     15   15   15   -    15  15   -    -      -    -     15
______________________________________________________________________________STOPE POREZA NA DOBIT U POSTOTKU OD SVAKOG POJEDINAČNO OSTVARENOG BRUTO PRIHODA KOJE PLAĆAJU FIZIČKE OSOBE ZA POVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I VRŠENJE ODREĐENIH USLUGA PRAVNIM OSOBAMA

        - za slučajeve koji nisu obuhvaćeni u tabeli B-
                                            TABELA B/1
______________________________________________________________________________
Op ć i n a   Oporezovani prihodi prema djelatnostima (poslovima) odnosno poreznim
        obveznicima
                                                Stopa
                                                poreza%
______________________________________________________________________________
1                        2                        3
______________________________________________________________________________
Biograd na
moru:      - članovi komisija,vještaci i tumači za usluge obavljene društveno-političkim
        zajednicama i državnim organima                     20
        - daktilografi,stenografi,stenodaktilografi i notografi             25

Dugo Selo :   - ako obveznici sami plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
        porez se umanjuje za 10%
        - oslobađaju se plaćanja poreza umirovljenici - stanari mirovnih domova koji
        po programu radne terapije izrađuju predmete iz materijala naručioca, osobe
        koje obavljaju fizičke poslove za pravne osobe iz oblasti arheoloških istraživanja,
        osobe koje prodaju otpatke, sakupljaju odnosno prijevoze mlijeko, osobe koje
        obavljaju usluge organizacijama i društvima iz oblasti kulture i fizičke kulture,
        osobe koje rade na sanaciji od elementarnih nepogoda za DPZ i državne
        organe, osobe koje obavljaju protugradnu zaštitu i osobe koje povremeno
        obavljaju usluge mjesnim zajednicama, DPZ-a i njihovim organima.

Ivanić Grad:  - prijenos drva i obavljanje ostalih usluga tovarnom stokom           15
        - prihodi od izrada narodnih nošnji (narodni vez) ako ova djelatnost nema
        karakter trajnog privređivanja                         15
        - učenici srednjih škola i studenti koji povremeno obavljaju poslove kod
        obveznika poreza od privredne djelatnosti,a nije im obavezna praksa   10
        - oslobođene su plaćanja poreza osobe koje prodaju otpatke pravnim
        osobama,osobe koje skupljaju odnosno prijevoze mlijeko kad ovu
        djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje,osobe koje obavljaju usluge
        mjesnim zajednicama,osobe koje obavljaju demontažu eksplozivnih tijela,
        osobe koje obavljaju protugradnu službu,osobe koje povremeno obavljaju
        sezonske usluge poljoprivrednih radnika poduzeću za poljoprivrednu
        proizvodnju i sportski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge organi-
        zacijama; društvima i klubovima amaterskog sporta
Kaštela:    - na prihod ođ domaće radinosti ostvarene s poduzećima i drugim pravnim
         osobama ako ta djelatnost nema karakter trajnog privređivanja     15

Split:     -članovi komisija i vještaci za usluge obavljene društveno-političkim
        organizacijama i državnim organima                       15
        -obveznicima koji sami plaćaju doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje
        određeni postotak poreza umanjuje se za 10 postotnih poena
        - oslobođene su plaćanja poreza osobe koje prodaju otpatke, skupljaju i
        prijevoze mlijeko kad ovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje,
        koje prodaju razglednice, suvenire i sl. za Savez slijepih i slabovidnih
        osoba, koje pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju poslove
        iz oblasti arheoloških istraživanja, koje obavljaju pošlove na sanaciji
        posljedica od elementarnih nepogoda, sportaši, sportski radnici i druge
        osobe koje obavljaju usluge organizacijama, društvima i klubovima
        amaterskog sporta, te umirovljenici - stanari mirovnih domova kao i
        štićenici ostalih domova koji po programu radne terapije izrađuju
        predmete iz materijala naručioca.
______________________________________________________________________________


Napomena: Stope poreza na dobit u ovom pregledu primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/91-01/01

Urbroj : 513-07-07/91-206

Zagreb, 28. kolovoza 1991

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r