Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 11.09.1991 Uredba o prestanku radnog odnosa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o prestanku radnog odnosa

Članak 1.

Radnicima Republičkog štaba Teritorijalne obrane i štabova Teritorijalne obrane operativnih zona prestaje, radni odnos danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Radnicima iz stavka 1. ovog članka prestaje radni odnos zbog toga što su odbili surađivati s legalnim organima Republike Hrvatske u poslovima obrane, te zbog neprovođenja odredaba Ustava i zakona Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ministar pravosuda i uprave donijet će rješenja o prestanku radnog odnosa radnicima iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 952/91.

Zagreb, 9. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.