Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 11.09.1991 Odluka o izmjeni Odluke o dodatnom porezu na naftne derivate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o dodatnom porezu na naftne derivate

I.

U Odluci o dodatnom porezu na naftne derivate ("Narodne novine", br. 40/91) u točki II. u stavku 1. iznos "2,00 dinara" zamjenjuje se iznosom "3,50 dinara".

Stavak 2. briše se.

II

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/91-01/16

Urbroj : 5030105-91-4

Zagreb, 11. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.