Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 11.09.1991 Rješenje o razrješenju pomoćnice tajnika Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23.stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Naroane novlne",broj 41/90) i članka 7. stavka 1. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 1991. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnice tajnika Vlade Republike Hrvatske

Razrješuje se NADA MAMIĆ, funkcije pomoćnice tajnika Vlade Republike Hrvatske, s danom 31. kolovoza 1991. godine, radi prelaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/91-02/61

Urbroj : 50304/ 1-91-01

Zagreb, 2. rujna 1991,

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.