Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 11.09.1991 Ispravak odluke o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u odluci o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 45/1991. te se daje

ISPRAVAK

odluke o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

U točki I. odluke o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete ("Narodne novine", broj 45/1991) treba dodati podtočku 19. koja glasi: "19. DR. MARIJAN ŽIVKOVIĆ - direktor Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze".

Klasa: 800-01/91-04/13

Urbroj : 5030119-9 1 -2

Zagreb, 10. rujna 1991.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.