Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.09.1991 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju člana 19. stava 5. Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novine", br. 41/73, 52/87, 47/90) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe ("Narodne novine", br. 20/91, 23/91) u odjeljku I pod B iza rednog broja 14. dodaje se: "15. Medicinski centar Dubrovnik, Higijensko-analitički laboratorij - Dubrovnik".

II.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave " Narodnim novinama".

Klasa: 540-03/91-07/01

Urbroj : 534-04-18-91-3

Zagreb, 20. kolovoza 1991

Ministar zdravstva

Prof. dr. sci. Andrlja Hebrang, v. r