Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.09.1991 Objava o brisanju iz Registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

o brisanju iz Registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br.11/79), objavljuje da se iz Registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke brišu proizvođači sa slijedećim rednim brojem upisa:

1. OOUR "Središnji zavod za razmnožavanje i uzgoj domaćih životinja RO "Veterinarski zavodi Hrvatske", Zagreb (rješenje br. 06-UP/I-459, od 25. X. 1979.);

3. Centar za unapređenje stočarstva Osijek, Osijek (rješenje broj 06-UP/I-31/1980, od 23. X. 1980.); 29. OOUR "Peradarstvo" Pazin, SOUR PPK RO "Puris", Pazin (rješenje broj 02-UP/I-464/1982, od 16. IX. 1982.):

32. PPK "Koka", Vara.ždin, OOUR "Peradarska farma"Jalkovac (rješenje broj 02-UP/I-839/1-1983, od 14. VII.1983.);

36. OOUR "Središnji zavod za razmnožavanje i uzgoj domaćih životinja RO "Veterinarski zavod Hrvatske", Zagreb (rješenje broj 02-UP/I-361/1985, 8. X. 1985.);

38. RO "Mesopromet" Pula (rješenje broj 02-UP/I139/1986, od 11. VI. 1986.);

44. RJ "Stoćarstvo" Farma muznih krava Šašna Greda, OOUR "Ratarstvo i stoćarstvo" RO "Posavka" Sisak (rješenje - klasa: UP/I-01-030-01/88-02/15, urbroj: 525-02-88-01, od 27. XII. 1988.);

48. OOK "Radosavci" RO "Kooperanata" - Podravska Slatina IPK "Osijek" (rješenje klasa: UP/I-01-030-01/8802/16, urbroj: 525-02-88-1, od 5. I. 1889.);

65. OOUR "Vinogradi" RO "Agrolaguna" - "Plava Laguna" Poreč (rješenje klasa: UP/I-01-320-08/89-01/8, urbroj: 525-02-89-1, od 3. IV. 1989.)

Klasa: 320-08/91-01/52

Urbroj : 525-02-91-1

Zagreb, 27. kolovoza 1991.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.