Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.09.1991 Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju Članka 17. stavka 2. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79. objavljuje da su u Registar proizvodača kvalitetne rasplodne stoke upisani proizvođači i to pod rednim brojevima:

112. Poduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet "Agrolaguna", s potpunom odgovornošću. Poreč, Šetalište "29. novembar" 19, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih ovaca sardinijske pasmine, te križanaca sardinijske i pramenke (klasa: UP/I-01-320-08/90-01/49, urbroj: 525-02-91-1, od 7. I. 1991.);

113. "Lonjsko Polje" poduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, d. o. o. Šašna Greda bb, Sisak, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih goveda (krava, junica i podmlatka) pasmine holstein-friesian (klasa: UP/I-02-320-08/91-01/1, urbroj: 525-02-91-1, od 13. II. 1991.),

114. Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske; s potpunom odgovornošću, Zagreb, Planinska 2b, s pravom proizvodnje: sjemena za umjetno osjemenjivanje u goveda, svinja, koza, ovaca i konja (klasa: UP/I-02-320-08/91-01/2, urbroj: 525-02-91-1, od 13. II. 1991.);

115. Društveno poduzeće "Koka", s potpunom odgovornošću, Varaždin s pravom proizvodnje: djedovskih pilića teške pasmine "Hybro", roditeljskih pilića teške pasmine "Hybro" i rasplodnih jaja iste pasmine (klasa: UP/I-02-32008/91-01/3, urbroj: 525-02-91-1, od 25. II. 1991.);

116. "Puris" poduzeće za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju s potpunom odgovornošću, Pazin, s pravom prbizvodnje: jaja, purana za reprodukciju matičnih jata purana teške pasmine "nicholas" na farmama nesilica na lokaciji Pazin, jednodnevnih purića od ovih jaja, te matičnih jata purana navedene pasmine (klasa: UP/I-02-32008/91-01/4, urbroj: 525-02-91-1. od 27. II. 1991.);

117. "Merkant" društveno poduzeće za trgovinu s potpunom odgovornošću, Pula, Labinska 58, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih grla konja haflinger pasmine (klasa: UP/I-02-320-08/91-01/6, urbroj: 525-02-91-1, od 25. III. 1991.);

118. "Ratarstvo" Osijek - poljoprivredno poduzeće s potpunom odgovornošću, Osijek, Vinkovačka cesta 1/a, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih ovaca pasmina virtemberg i cigaja (klasa: UP/I-02-320-08/91-01/5, urbroj: 525-02-91-1, od 16. IV. 1991.);

119. Poljoprivredna zadruga "Jasici", s potpunom odgovornošću Radosavci, Radosavci bb, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih ovaca pasmine virtemberg, te kvalitetnih rasplodnih krava pasmine hereford (klasa: UP/I-02320-08/91-01/7, urbroj: 525-02-91-1; od 18. IV. 1991.);

120. Poljoprivredno poduzeće "Feričanci", s potpunom odgovornošću, Osilovac bb, Feričanci, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih ovaca pasmine virtemberg (klasa: UP/I-02-320-08/91-01/9, urbroj: 525-02-91-1, od 18. IV. 1991.);

121. Centar za unapređenje stočarstva, s potpunom odgovornošću. Osijek, Vinkovačka bb, s pravom proizvodnje: sjemena bikova simentalske i holstein pasmine, te sjemena nerastova pasmine jorkšir i njemački landras (klasa: UP/I- 01-320-08/91-01/8, urbroj: 525-02-91-1, od 13. V. 1991.);

122. "Paška sirana" - Pag, poduzeće za proizvodnju, preradu, otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda, s potpunom odgovornošću, Pag, s pravom proizvodnje: kvalitetnih rasplodnih ovaca pasmine paška pramenka i sardinijska, te planskih križanaca navedenih pasmina (klasa UP/I-02-320-08/91-1/12, urbroj: 525-02-81-1, od 23. VIII. 1991.).

Klasa: 320-08/91-01/53

Urbroj : 525-02-91-1

Zagreb, 27. kolovoza 1991.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.