Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Odluka o kriznim štabovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članaka 94. i 106. Ustava Republike Hrvatske, dana 27. kolovoza 1991. donosim

ODLUKU

o kriznim štabovima

I.

Vlada Republike Hrvatske, suglasno svojim ustavnim obvezama i ovlastima dužna je osigurati jedinstveno i usklađeno djelovanje izvršnih i upravnih tijela državne vlasti u Republici, te privrednih i društvenih djelatnosti u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike ili ratnog stanja, kao i pozadinsku podršku i svu ostalu pomoć zapovjedništvima i jedinicama oružanih snaga. U tu svrhu osniva se Krizni štab Vlade Republike Hrvatske i općinski krizni štabovi kao koordinativna tijela.

II.

Predsjednik Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Članovi Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske po položaju su potpredsjednici Vlade, ministri obrane, unutarnjih poslova, zdravstva, trgovine te prometa i veza, predstojnik Ureda za zaštitu ustavnog poretka i zapovjednik Štaba civilne zaštite RepubIike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske može imenovati još do 3 člana Kriznog štaba.

III.

U općinama u kojima lokalna tijela vlasti redovno obavljaju svoje zadaće i lojalna su Republici Hrvatskoj, predsjednik općinskog kriznog štaba je predsjednik izvršnog vijeća skupštine općine a članovi su voditelji općinskih upravnih tijela odgovornih za obranu, privredu i zdravstvo, te policijskih uprava ili stanica. Predsjednik skupštine općine sudjeluje u radu općinskog kriznog štaba sa svim pravima i dužnostima člana. Vlada Republike Hrvatske može svojom odlukom odrediti drugačiji sastav pojedinog općinskog kriznog štaba i imenovati njegove članove. U ostalim općinama Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika koji s pomoćnicima obavlja zadaće općinskog kriznog štaba.

IV.

Radi koordinacije rada i djelovanja općinskih kriznih štabova Vlada Republike Hrvatske može osnovati krizni štab za područje više općina ili imenovati svojeg povjerenika za područje više općina. Izvršno vijeće skupštine općine može osnovati krizni štab ili imenovati povjerenika za područje pojedine mjesne zajednice, naselja ili za koje drugo uže područje.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i djelatnosti kriznih štabova u Republici Hrvatskoj broj 822/91. od 29. srpnja 1991, kao i sve odluke o osnivanju i imenovanju članova kriznih štabova koje su donesene na temelju te Odluke, uključujući i Odluku o osnivanju i imenovanju članova Kriznog štaba broj 800/91. od 17. srpnja 1991.

VI.

Predsjednik Republike uredit će posebnom odlukom osnove ustrojstva i jedinstveni sustav vođenja i zapovijedanja oružanim snagama.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 929/91.

Zagreb, 27. kolovoza l991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.