Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Uredba o povećanju stope poreza na promet nekretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelatnosti Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1891. godine, donijela je

UREDBU

o povećanju stope poreza na promet nekretnina

Članak 1.

Na promet nekretnina plaća se porez na promet po stopi od 5%.

Članak 2.

Od naplaćenog poreza na promet iz članka 1. ove Uredbe općini koja je utvrdila i naplatila porez ustupa se 60%.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe članka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 53/90) i članka 8. stavka 1. točka 4. Zakona o stopama neposrednih poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini ("Narodne novine", broj 58/90, 9/91 i 19/91).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-20/91-01/01

Urbroj: 5030116-91-2

Zagreb, 28. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić,v.r.