Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Uredba o dopuni Uredbe o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91), na prijedlog ministra unutarnjih poslova, Vlada Republike Hrvalske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. godine donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

Članak 1.

U Uredbi o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave ("Narodne novine" broj 30/91),u članku 2. u alineji 14. riječ "Županja" briše se. Iza alineje 18. dodaje se nova alineja 19. koja glasi: "POLICIJSKA UPRAVA ŽUPANJA - sa sjedištem u Županji", za područje općine Županja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/91-02/05

Urbroj: 5030115-91-4

Zagreb. 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v.r.