Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91) i točke IV Odluke o kriznim štabovima, na sjednici održanoj 28. kolovoza t991. donijela je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske

I

U Krizni štab Vlade Republike Hrvatske imenuju se:

- za predsjednika

1. Dr: Franjo Gregurić, predsjednik Vlade Republike Hrvatske

- za članove:

2. Dr. Milan Ramljak, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

3. Dr. Mate Granić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

4. Dr. Zdravko Tomac, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

5. Luka Bebić, ministar obrane

6. Ivan Vekić, ministar unutarnjih poslova

7. Dr. Andrlja Hebrang, ministar zdravstva

8. Dr. Josip Božičević, ministar prometa i veza

9. Mr. Petar Kriste, ministar trgovine

10. Josip Manolić, predstoinik Ureda za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske

11. Josip Slunjski, komandant Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

- za tajnika

12. Gordan Radin, tajnik Vlade Republike Hrvatske.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 818-02/91-01/02

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.