Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Grubišno Polje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ovlasti iz članka 17b. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 i 14/91) i članka 4. Odluke o poduzimanju posebnih mjera u općini Grubišno Polje, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Grubišno Polje

1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Grubišno Polje imenuje se IVAN VOLF.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog rješenja.

3. Povjerenik Vlade imenovat će svoje pomoćnike bez odgađanja.

4. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-06/91-03/02

Urbroj : 5030119-91-3

Zagreb, 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.