Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Beli Manastir
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ovlasti iz članka 17b. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 1991. donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Beli Manastir

1. Radi nemogućnosti redovnog rada Skupštine općine Beli Manastir i njezinih organa u općini Beli Manastir imenuje se za povjerenika Vlade MARKO KVESIĆ.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog rješenja

3. Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Beli Manastir i Izvršnog vijeća do stvaranja mogućnosti za njihov redovni rad.

4. Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.

5. Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

6. Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika izvršnog vijeća.

7. Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinskom proračunu.

8. U slučaju nemogućnosti isplate plaće iz općinskog proračuna, povjereniku Vlade i njegovi pomoćnici ostvarivat će plaću preko Centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva financija.

9. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća i izvan tog roka.

10. Uvjete za provedbu ovog rješenja osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

11. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-06/91-03/07

Urbroj : 5030119-91-2

Zagreb, 30. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.