Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 23.08.1991 Odluka o prenošenju motornih vozila i drugih pokretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja koriste ("Narodne novine", broj 13/90), Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 22. kolovoza 1991. godine donijela je

ODLUKU

o prenošenju motornih vozila i drugih pokretnina

I.

Motorna vozila i druge pokretnine Republike Hrvatske, kojih su korisnici Republički štab Teritorijalne obrane i štabovi Teritorijalne obrane operativnih zona Bjelovar, Gospić, Karlovac, Rijeka, Osijek, Split, Sisak i Varaždin, daju se na korištenje Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

II.

Republički štab Teritorijalne obrane i štabovi Teritorijalne obrane operativnih zona iz točke I.ove Odluke obvezatni su najkasnije u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke predati sva motorna vozila i druge pokretnine kojima upravlja Republika Hrvatska, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-06/91-01/01

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 23. kolovoza 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.