Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 23.08.1991 Odluka o dopuni Odluke o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 140. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) i članka 27. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", pročišćeni tekst, broj 21/91), a u svezi s Odlukom Savjeta guvernera Narodne banke Jugoslavije od 27. lipnja 1991. godine o zaštiti interesa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u oblastima koje se odnose na funkcioniranje jedinstvenog monetarnog i deviznog sistema i politike, Vlada Republike Hrvatske na sjednici, održanoj 22. kolovoza 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka

I.

U Odluci o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju Iikvidnosti banaka ("Narodne novine", broj 33/91) u točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "lzuzetno, Narodna banka Hrvatske može odobravati kredite iz sredstava primarne emisije i glavnim filijalama banaka, čije se sjedište matičnih banaka nalazi izvan Republike Hrvatske, ako te glavne filijale ne mogu ostvariti primarnu emisiju putem svojih banaka. Takvim glavnim filijalama Narodna banka Hrvatske može odobravati kredite iz primarne emisije za sljedeće namjene: - redovne kredite za likvidnost; - kredite za likvidnost po osnovi neto smanjenja devizne štednje građana."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/91-01/24

Urbroj : 5030116-91-4

Zagreb, 23. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.