Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.08.1991 Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/79 i 32/87) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku

I.

U Naredbi o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge,u Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. 23/91) u točki I. stavku 1. i 2. riječi "Republikom Bosnom i Hercegovinom i" brišu se.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/300

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 9. kolovoza 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.