Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Odluka o visini naknade za javne ceste
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine". br. 42/90 i 34/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. kolovoza 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o visini naknade za javne ceste

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina nahnade za javne ceste koja se obračunava i naplaćuje uz maloprodajnu cijenu motornog benzina i plinskog ulja. Pod maloprodajnom cijenom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se i cijena koju plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici poreznih i drugih olakšica i oslobođenja pri kupnji naftnih derivata.

II.

Naknada za ceste iz točke I. ove odluke iznosi:

1. za motorni benzin

MB-86 5,398 d/l

MB-98 4,676 d/l

BMB 4,674 d/l

2. za plinsko ulje

D-1 4,290 d/l

D-2 4,138 d/l

D-3 4,128 d/l

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-04/05

Urbroj: 5030105-91-2

Zagreb. 9. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.