Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Odluka o visini naknade za javne ceste
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine". br. 42/90 i 34/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. kolovoza 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o visini naknade za javne ceste

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina nahnade za javne ceste koja se obračunava i naplaćuje uz maloprodajnu cijenu motornog benzina i plinskog ulja. Pod maloprodajnom cijenom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se i cijena koju plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici poreznih i drugih olakšica i oslobođenja pri kupnji naftnih derivata.

II.

Naknada za ceste iz točke I. ove odluke iznosi:

1. za motorni benzin

MB-86 5,398 d/l

MB-98 4,676 d/l

BMB 4,674 d/l

2. za plinsko ulje

D-1 4,290 d/l

D-2 4,138 d/l

D-3 4,128 d/l

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-04/05

Urbroj: 5030105-91-2

Zagreb. 9. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.