Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske - prečišćeni tekst ("Narodne novine", broj 21/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. kolovoza 1991. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba

I.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje blagajnički maksimum gotovog novca bankama, štedionicama i drugim financijskim organizacijama.

II.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske utvrđuje blagajnički maksimum gotovog novca pravnim osobama koje nisu obuhvaćene točkom I. ove odluke i dijelovima tih pravnih osoba.

III.

Narodna banka Hrvatske i Služba društvenog knjigovodstva utvrđivat će blagajnički maksimum po točkama I. i II. ove odluke u okvirima Odluke Savjeta guvernera Narodne banke Jugoslavije o određivanju najvišeg dopuštenog izaosa gotovog novca kod republičkih odnosno pokrajinskih službi društvenog knjigovodstva i u narodnim bankama republika i narodnim bankama autonomnih pokrajina, i na način kojim se osigurava nesmetano i djelotvorno odvijanje gotovinskog platnog prometa u Hrvatskoj.

IV.

Kontrolu blagajničkog maksimuma kod banaka, štedionica, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/91-01/05

Urbroj: 5030105-91-2

Zagreb, 8. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.