Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 43. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja eksperimentalnih programa.

Članak 2.

Svaki eksperimentalni program sadrži:

- cilj, zadaću i sadržaj

- potrebno vrijeme za njegovo ostvarivanje

- mjesto i način izvodenja

- prostorne, kadrovske i druge uvjete

- način stručnog praćenja

- vrijeme u kojemu se izvještava o postignutim rezultatima

- financijske potrebe.

Članak 3.

Eksperimentalne programe u osnovnom školstvu predlaže Zavod za školstvo te institucije i pojedinci, a odobrava ih Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 4.

Eksperimentalni programi ostvaruju se u osnovnim školama koje utvrdi Ministarstvo prosvjete i kulture na osnovi javnog natječaja u dnevnom tisku.

Članak 5.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- dokaze da škola ima uvjete za provodenje eksperimentalnog programa

- odluku školskog odbora uz suglasnost zajednice doma i škole o prihvaćanju eksperimentalnog programa.

Članak 6.

U osnovnim školama koje ostveruju eksperimentalne programe moguća su određena odstupanja od redovnoga nastavnog plana i programa i organizacije rada, ako to zahtijeva eksperimentalni program i odobri Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 7.

Zavod za školstvo prati i ocjenjuje rezultate eksperimentalnog programa, u suradnji s odgqvarajučim fakultetima.

Članak 8.

Osnovne škole u kojima se ostvaruju eksperimentalni programi otvorene su stručnoj i pedagoškoj javnosti, za usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, uz uvjet da. to ne remeti ostvarivanje eksperimentalnog programa.

Članak 9.

Osnovnoj školi u kojoj se provodi eksperimentalni program osiguravaju se dodatna financijska sredstva za:

- specifična nastavna sredstva i pomagala

- povećane materijalne troškove

- stimulaciju učitelja i stručnih suradnika.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 802-02/91-01-467

Urbroj: 532-02-1/1-91-01

Zagreb, 15. srpnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.