Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 03.08.1991 Zaključci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Ustava Republike Hrvatske i Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske,

- podržavajući u cijelosti političke prosudbe o uzrocima krize i rata te o putevima k miru iznesene 8. srpnja 1991. u Poslanici Predsjednika Republike Hrvatske domaćoj i međunarodnoj javnosti, te odgovor Predsjedništva Sabora Skupštinama Republike Srbije i Crne Gore,

- imajući u vidu otvorenu agresiju na Republiku Hrvatsku, koja se očituje u ugrožavanju njena suvereniteta, samostalnosti i teritorijalne cjelovitosti, ubijanjem njezinih građana, razaranjem gospodarskih i kulturnih dobara i u drugom civiliziranom svijetu nepojmljivim zlodjelima,

- polazeći od toga da se hrvatski narod i svi drugi građani Republike Hrvatske trebaju odlučno oduprijeti velikosrpskim četničkim odmetnicima i okupatorskom pohodu Jugoslavenske narodne armije,

- opetovano potvrđujući svoju privrženost mirnom, postupnom i demokratskom razdruživanju dosadašnje SFRJ, ali ne odstupajući od pune suverenosti Republike Hrvatske,

- štujući načela Helsinškog akta, Pariške povelje i Brijunske deklaracije, Sabor Republike Hrvatske 3. kolovoza 1991. donosi

ZAKLJUČKE

1. Komuništička vlast Republike Srbije - uz pomoć JNA - vodi prema Republici Hrvatskoj agresivnu i ekspanzionističku politiku, potičući i neskriveno pomažući teroriste i njihove pomagače u Hrvatskoj radi osvajanja teritorija Republike Hrvatske. Zbog toga Republika Hrvatska zamrzava sve odnose s Republikom Srbijom za vrijeme dok traje takva politika službene Srbije, o čemu će Vlada Republike Hrvatske donijeti potrebne odluke.

2. Protiv Hrvatske već se duže vrijeme vodi nenajavljena i ničim izazvana agresija. To je prikriveni, podmukao i prljavi rat koji je Hrvatskoj nametnut i koji je već do sada odnio mnogobrojne ljudske živote uz ogromna materijalna razaranja čak i čitavih naselja. U agresiji na Hrvatsku organiziranu od Republike Srbije sudjeluju na izravan i neizravan način i dijelovi JNA uz pomoć terorističkih pobunjeničkih skupina. Dio terorista regrutira se iz manjeg dijela pripadnika srpskog pučanstva u Hrvatskoj koji je indoktriniran velikosrpskom i četničkom ideologijom. Utemeljeno na neistinama i povijesnim krivotvorinama, militarizmu i velikosrpskom hegemonizmu, sadašnje ponašanje državnih organa Republike Srbije ne može predstavljati osnovu ili konstruktivno miroljubivo rješenje jugoslavenske krize.

3. Od osnivanja poslijeratne boljševičke Jugoslavije JNA je bila neprekidno važna poluga političke vlasti, a danas je dio komunističke vojne vrhuške, opirući se neizbježnoj demokratskoj preobrazbi društva izmakao svakoj kontroli i ugrožava demokratski izabrane vlasti u republikama. Dio armije direktno stoji na strani terorista

4. Ovih su dana agresorski napadaji na hrvatska područja prouzročili razaranja naselja i izbjeglištvo na tisuće obitelji iz njihovih domova, prema genocidnim planovima terorista o stvaranju etnički čistih srpskih područja na teritoriju Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske u ime svih njezinih građana kojima je pružena pomoć javno iskazuje zahvalnost pojedincima, obiteljima, humanitarnim, gospodarskim i drugim organizacijama. koje su im pritekle u pomoć, te ih poziva da i u buduće iskazuju solidarnost prema izbjeglicama.

5. Sabor zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da s tim u svezi odmah poduzme sve potrebno za mobilizaciju svih snaga za obranu. Poduzeća, zdravstvene, socijalne i druge društvene službe moraju odmah svoj ustroj, ljudstvo i djelovanje prilagoditi izvanrednim obrambenim prilikama i stvarnim potrebama pučanstva, podređujući sve obrani demokracije i teritorijalne cjelovitosti Republike. Sve državne službe i čitav narod moraju prilagoditi svoje djelovanje uvjetima u kojima se nalazi Republika Hrvatska.

6. U situaciji kada je Republika Hrvatska izložena otvorenoj agresiji na njezin teritorij, najvažnija zadaća svih njezinih građana je obrana domovine, prema njihovim mogućnostima, obvezama, uključujući sve državne i političke strukture kao i zastupnike u Saboru.

7. Sabor Republike Hrvatske smatra da sredstva javnog priopćavanja u Republici trebaju djelotvdrnije obavljati svoju zadaću istinitog i objektivnog obavještavanja domaće i međunarodne javnosti o događajima u Hrvatskoj.

8. Sabor Republike Hrvatske iskazuje zahvalnost svim Hrvatima izvan domovine na dosadašnjoj i budućoj svekolikoj potpori slobodnoj Hrvatskoj u njezinim naporima za obranu i izgradnju.

9. Sabor Republike Hrvatske zahvaljuje međunarodnoj zajednici na dosadašnjoj pomoći hrvatskoj demokraciji i poziva parlamente demokratskih država cijeloga svijeta da priznaju Republiku Hrvatsku, koja je Ustavom ustanovljena kao demokratska, socijalna i na pravu utemeljena država. S tim u svezi, Sabor Republike Hrvatske odobrava pismo što ga je njegov Predsjednik uputio parlamentima europskih država i tijelima međunarodnih organizacija.

10. Jugoslavenska narodna armija se nije povukla u vojarne čime se grubo krši sporazum s Europskom zajednicom. Zbog toga organi Republike Hrvatske ne mogu uspostaviti pravni poredak tamo gdje je on narušen. Sve to pokazuje da se pojedine vojne starješine nisu odrekle avanturističkih planova za vojni pohod protiv Hrvatske. Iz iznesenih razloga građani Republike Hrvatske smatraju dijelove Jugoslavenske narodne armije okupacijskom silom. Zbog toga Sabor Republike Hrvatske kao predstavničko tijelo njezinih građana zahtijeva da se JNA bez odlaganja povuče u vojarne i da se u primjerenom roku u procesu razdruživanja povuće s teritorija Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske da s tim u svezi poduzmu potrebne korake za provedbu ovog zaključka Sabora.

11. Sabor Republike Hrvatske poziva sve međunarodne organizacije što se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina da pošalju svoje predstavnike u Hrvatsku kako bi se uvjerili u stvarno stanje građanskih, ljudskih i nacionalnih prava Srba i svžh drugih nacionalnosti koji žive u Hrvatskoj.

12. Član Predsjedništva SFRJ iz Crne Gore Branko Kostić je svojim dosadašnjim djelovanjem, a osobito izražavanjem podrške velikosrpskom hegemonizmu, te poglavito poticanjem neposlušnosti i nasilja prema legalnim organima vlasti Republike Hrvatske diskreditiran da obavlja bilo kakvu funkciju u organima savezne vlasti SFRJ koja je u svezi sa sadašnjim prilikama u Hrvatskoj.

13. Sabor prihvaća Odluku Predsjedništva SFRJ od 3. kolovoza 1991. o neodložnom i apsolutnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj i drži nužnom svaku inicijativu i svaki napor, posebno Europske zajednice, da se u Hrvatskoj uspostavi hitan prekid vatre. Stoga je neizbježna i dobrodošla misija Europskih promatrača i svih drugih oblika neposrednog sudjelovanja Europe u rješavanju krize. Istodobno Sabor odlučno i najoštrije, zbog gore navedenih razloga, prosvjeduje protiv imenovanja u Predsjedništvu SFRJ Branka Kostića na čelo Komisije za prekid vatre.

14. Sabor Republike Hrvatske poziva pripadnike JNA, Srba u Hrvatskoj i svih drugih narodnosti Jugoslavije da se ne uključuju u radnje i aktivnosti nasilja i neprijateljstava u Republici Hrvatskoj, kao i da se zajedničkim snagama suprotsteve komunističkom imperijalizmu Republike Srbije, te komunističko-staljinističkim strukturama u JNA i saveznim organima.

15. General Života Avramović je do početka srpnja ove godine obavljao funkciju komandanta III. armijske oblasti u čiju nadležnost spada i Kosovo. General Života Avramović je grubim kršenjem ljudskih prava obavio ulogu pacifikatora Kosova, zbog čega je Republika Srbija osuđena od strane svjetske javnosti i niza parlamenata demokratskih zemalja svijeta, uključivo i Europskog parlamenta. Činjenica je da je isti general od početka srpnja 1991. godine postavljen za komandanta V. armijske oblasti u čiju nadležnost spada znatan dio teritorija Republike Hrvatske. Ovo imenovanje Hrvatski Sabor smatra bezoćnom provokacijom.

16. Sabor Republike Hrvatske osniva Komisiju za zločine protiv civilnog stanovništva i čovječanstva na teritoriju Republike Hrvatske za vrijeme agresije. Sabor zadužuje svoje Predsjedništvo da imenuje članove Komisije.

Klasa: 021-03/91-05-/04

Zagreb, 3. kolovoza 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.