Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 03.08.1991 Rješenje o imenovanju članova Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90. i 8/91) i članka l0. stavka 3. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 180. stavka 1. Zakona o općenarodnoj obrani - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 4/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju članova Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

Članovima Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske, imenuju se:

1. MLADEN BURIĆ, dipl. inž. zaštite na radu - stručni savjetnik za civilnu zaštitu u Ministarstvu obrane - Odjel za međuopćinske poslove obrane Split;

2. ANDRIJA CAR, profesor industrijske pedagogije-stručni savjetnik za civilnu zaštitu u Ministarstvu obrane - Odjel za međuopćinske poslove obrane Rijeka;

3. STJEPAN GALOVIĆ, dipl. inž. biotehnologije-stručni savjetnik za civilnu zaštitu u Ministarstvu obrane - Odjel za međuopćinske poslove obrane Osijek;

4. BORIS DAVIDOVIĆ, profesor obrane i zaštite - stručni savjetnik za organizaciju i provođenje mjera zbrinjavanja, evakuaciju, zamračivanje i maskiranje u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

5. mr. GORAN HRLEC, magistar kemijske tehnologije, iz Instituta za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

6. PAVAO JUKIĆ, dipl. inž. kemije, strućni savjetnik za zaštitu i spašavanje od požara, eksplozija i havarija u Ministarstvu obrane Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

7. dr. NENAD KACIJAN, dipl. industrijski pedagog, direktor Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb;

8. dr. BRANIMIR MOLAK, dipl. inž., stručni savjetnik za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

9. GOJKO OPAČIČ, dipl. inž. građ., stručni savjetnik za organizaciju i provođenje mjera sklanjanja i izgradnju skloništa u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

10. mr. STJEPAN PRUSEC, magistar tehničkih znanosti, iz područja građevinarstva, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje od poplava, zaštitu na moru, zaštitu voda i vodoopskrbu u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

11. mr. TOMO SUGNETIĆ, dr. medicine, stručni savjetnik za prvu medicinsku pomoć i asanaciju u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

12. IVAN TOT, profesor obrane i zaštite, stručni savjetnik za operativno-planske i informatičke posiove u Ministarstvu obrane - Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske;

13. ZLATKO ŽIBERT, dipl. inž. građ., stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje od rušenja u Ministarstvu obrane Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske, i

14. dr. JOSIP ŽIVKOVIĆ, profesor na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Klasa: 080-02/91-01 /80

Zagreb, 29 srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.