Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 31.07.1991 Odluka o davanju suglasnosti na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 1991. - 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju čanka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 8. Zakona o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90), Sabor Republike Hrtske na sjednici Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vileća općina 26. lipnja 1991. godine i Društveno-političkog vijeća 26. lipnnja 1991. godine, donio je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 1991. - 1995.

Daje se suglasnost na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 1991.1995. godine, koji je Saboru Republike Hrvatske podnio na suglasnost Upravni odbor HŽP - Hrvatsko željezničko poduzeće aktom broj 624/91 od 8. svibnja 1991. godine.

Klasa: 341-01/91-01/02

Zagreb. 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.