Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 31.07.1991 Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovodstva na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 56/90 i 8/91). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 31. srpnja 1991. godine donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovodstva na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuje se Rješenje Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovodstva na teritoriju Republike Hrvatske (broj II U-broj 124/91. od 11. srpnja 1991. godine).

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-02/91-01/09

Urbroj : 5030103-91-7

Zagreb. 31. srpnja 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">