Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Kriznog štaba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske, dana 17. srpnja 1991. donosim

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova Kriznog štaba

I.

Osniva se Krizni štab kao savjetodavno tijelo predsjednika Republike.

II.

Zadaća Kriznog štaba je sustavno praćenje i procjena političko-sigurnosnih prilika u Republici Hrvatskoj; te predlaganje i poduzimanje s tim u svezi potrebnih mjera preko republičkih i drugih državnih (općinskih) tijela.

III.

U Krizni štab imenuju se: za predsjednika

1. JOSIP MANOLIĆ, predstojnik Ureda za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske; za tajnika

2. ZDRAVKO MUSTAČ, zamjenik predstojnika Ureda za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske; za članove

3. SLAVKO DEGORICIJA, ministar u Vladi Republike Hrvatske

4. dr. ŠIME ĐODAN, ministar obrane

5. MARTIN ŠPEGELJ, general-pukovnik, zapovjednik Zbora narodne garde

6. dr. ONESIN CVITAN, ministar unutarnjih poslova

7. GOJKO ŠUŠAK, ministar iseljeništva i zamjenik ministra obrane

8. BRANO SALAJ, savjetnik u Uredu predsjednika Republike

9. JOSIP SLUNJSKI, zapovjednik Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 800/91.

Zagreb, 17. srpnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.