Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Odluka o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. donijela

ODLUKU

o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda

I.

Ovom odlukom uvodi se dodatni porez na promet duhanskih prerađevina i alhoholnih pića.

II.

Obveznik plaćanja dodatnog poreza na promet je svaka pravna i fizička osoba koja proizvode iz točke I ove odluke prodaje krajnjim potrošačima.

III.

Osnovica za obračunavanje dodatnog poreza na promet u prometu za duhanske prerađevine je pakovanje cigareta od 20 komada, a u prometu alkoholnih pića 1 litra pića. Pod jednom litrom pića podrazumijeva se i pakovanje alhoholnih pića od 0,70 ili 0,75 litara, a ako je pakovanje više od jedne litre odnosno 0,50 litara plaća se dodatni porez na promet za odgovarajući broj litara sadržanih u pakovanju.

IV.

Dodatni porez na promet duhanskih prerađevina i alkoholnih pića plaća se:

- u iznosu od pet dinara po pakovanju na sve vrste licencnih cigareta;

- u iznosu od jedan dinar po pakovanju za ostale vrste cigareta,

- u iznosu od pet dinara po litri žestokih alkoholnih pića (prirodna rakija, vinjak i ostala žestoka alkoholna pića).

- u iznosu od jedan dinar po litri vina i jedan dinar po litri piva.

V.

Prirodnim i medicinskim vinima, prirodnom rakijom, vinjakom i žestokim alkoholnim pićima razumijevaju se pića u smislu odredbi Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

VI.

Dodatni porez na promet duhanskih prerađevina i alkoholnih pića obveznici poreza uplaćuju u Proračun Republike Hrvatske u rokovima, na način i po postupku koji su propisani za obračun i uplatu poreza na promet proizvoda i usluga.

VII.

Pravne i fizičke osobe, obveznici obračuna i uplate dodatnog poreza na promet koji ne obračunavaju ili netočno obračunavaju dodatni porez na promet ili ako obračunati dodatni porez na, promet u propisanom roku ne uplate na odgovarajući račun, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu i po postupku propisanim Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/91-01/12

Urbroj: 5030105-91-3

Zagreb, 29. srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.