Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Odluka o proizvodima koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje i drugu opremu, poljoprivredni alat za primarnu obradu zemljišta i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga - stavka 1. točke 1. alineje 3. Tarifnog broja 8. Tarife osnovnog poreza na promet koja je sastavni dio Zakona ("Narodne novine", br. 36/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. donijela

ODLUKU

o proizvodima koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje i drugu opremu, poljoprivredni alat za primarnu obradu zemljišta i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje

I.

Proizvodi koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje i drugu opremu, poljoprivredni alat za primarnu obradu zemljišta i rezervni dijelovi za tu opremu i uređaje iz tar. broja 8. Tarife osnovnog poreza na promet jesu:

1) strojevi i oruđa za izgradnju kanala i drenažu, i to:

- kanalokopači,

- drenopolagači,

2) strojevi, uređaji i oprema za osnovnu obradu zemlje, i to:

- dvoosovinski traktori (točkaši i gusjeničari),

- jednoosovinski traktori (motokultivatori),

- motori za traktore,

- traktorske kabine, sigurnosni lukovi za traktore, gume i gusjenice za traktore, motori i mjenjači za traktore i traktorske prikolice,

- plugovi, raonici, crtala, plužne daske, tanjurače, diskovi za plugove i podrivači,

- angldozerska oprema,

- vučeni skreperi i rigoleri,

3) strojevi, uređaji i oprema za dopunsku obradu zemlje, i to:

- kardanska vratila za ove strojeve i uređaje,

- frezeri, kopači i rotacijski plugovi,

- valjci, drljače i ravnjači,

- ravnjači poljoprivrednog zemljišta,

- krenmasteri,

- sjetvospremači, sitnilice biljnih ostataka i noževi sitnilica,

4) strojevi, uređaji i oprema za sjetvu, njegu i zaštitu usjeva, i to:

- kardanska vratila za pogon strojeva za sjetvu, njegu i zaštitu usjeva,

- prskalice i orošivači,

- sijačice i sadilice,

- rasipači gnojiva,

- zaprašivači,

- uređaji za nisko, visoko i bočno prskanje,

- "gandi" uređaji,

- strojevi i uređaji za zaštitu biljaka od štetnih atmosferskih utjecaja,

- strojevi i uređaji za postavljanje nosača zasada,

- strojevi i uređaji za postavljanje zastora,

- uređaji za zalijevanje pri sadnji i sijenju,

- pumpe i sistemi za navodnjavanje, kao što su: sistemi za umjetnu kišu, "bum-sistemi", "vodeni topovi", i sistem "kap po kap" i boćna krila

- dijelovi za vinogradarske prskalice i automizere (spremnici za pesticide, klipne i membranske pumpe i dizne-dozatori),

- dijelovi agregata za umjetnu kišu (kućište i propeler centrifugalne pumpe, bajonet cijevi i tifon-crijeva za razvod vode, raspršivači vode),

- uređaji i agregati za korištenje tekućeg stajnika (cisterne, fertilizatori),

- kopačice i kultivatori,

5) strojevi, oruđa i oprema za žetvu i berbu, i to:

- kardanska vratila za ove strojeve i uređaje,

- kombajni i berači svih vrsta, gume za kombajne i berače, slamotresi, oscilirajuća ramena, rotirajući valjci, Gallovi lonci za kombajne i berače, klinasti remeni za kombajne;

- radni dijelovi berača za kukuruz (uvodne spirale, valjci-otkidaći klipa i komušaljke),

- adapteri i hederi svih vrsta s podvozom i "pikap" prsti,

- uređaj za rezanje i berbu voća i grožda,

- sječke glava repe, vadilice i utovarivači repe,

- univerzalni uređaji za rezanje, utovar, istovar i prijevoz bilja,

- žetelice, vadilice, vršilice, kosačice i kose,

- dijelovi strojeva za žetvu (kose kombajna, žetelica i travokosačica),

- dijelovi uređaja za vršidbu (doboši, košare, separatori zrna od pljeve i slame, mehanizam za vezanje snopova i bala),

- samoutovarne prikolice,

- siferioprevrtala, preše, elevatori za sijeno i slamu i rezačice snopova,

- strojevi, uređaji i oprema za ubiranje cvijeća, ljekovitog bilja, hmelja i duhana,

- strojevi za preradu grožda i voća mljevenjem i cijeđenjem i dijelovi tih strojeva (koševi i klipovi s mehanizmom za potiskivanje),

6) strojevi, uređaji i oprema za čišćenje, sortiranje i pakiranje osnovnih poljoprivrednih proizvoda:

- kardanska vratila za strojeve i uređaje,

- selektori, trijeri, vjetrenjače, sortirači, ljuštilice, krunjači, muljače i ruljače za voće i grožde. kvasilice, aspiratori i strojevi za nizanje duhana,

- dijelovi strojeva za čišćenje i sortiranje sjemena (separatori, kalibratori, aspiratori i grepelova sita),

- sušare i dehidratori za sušenje i doradu poljoprivrednih proizvoda;

7) strojevi uređaji i oprema za spremanje i raznosenje stočne hrane i to:

- kardanska vratila za ove strojeve i uređaje,

- mješalice, specijalni transporteri i distributeri stočne hrane,

- sječke,

- mlinovi i prekrupači,

- kotlovi za spremanje stočne hrane,

- strojevi i uređaji za sječenje, izuzimanje i doziranje silaže,

- uređaji za umjetno hranjenje teladi, prasadi i ostale stoke,

- mobilni silosi za siliranje stočne hrane,

- utovarivači,

- čeoni traktorski utovarivači,

- traktorska oprema za utovar i istovar (žlice, hvataljke),

- razdjeljivači valjkastih bala,

- pužni transporteri,

- pneumatski transporteri,

- silosi za skladištenje i sušenje poljoprivrednih proizvoda,

- koševi za skladištenje i prirodno sušenje kukuruza,

- jednoosovinske traktorske prikolice,

- dvoosovinske traktorske prikolice,

- bunker-traktorske prikolice,

- prikolice za prijevoz baliranoga kabastog materijala,

- oprema za pripremu i upotrebu organskih gnojiva (unutrašnji transporteri, rasturivači, mikseri, prevrtači, cisterne za gnojivo),

- topling i druge poluge za fiksiranje priključnih oruđa i agregata,

- sjedala traktora i kombajna,

- kvačila i diferenctjal za traktore i kombajne,

- upravljački mehanizam traktora i kombajna,

- hladnjaci motora za traktore i kombajne,

- homokinetički zglobovi s kardanskim križem za traktore i kombajne,

- sigurno staklo za traktorske i kombajnske kabine,

- pumpe za vodu za motore traktora i kombajna,

- zamašnjaci motora traktora i kombajna,

- bregsta vratila i koljensta vratila motora za traktore i kombajne,

- kućište mjenjača za traktore i kombajne,

- radni organi sjetvospremača i kultivatora,

- noževi za freze,

- kabine za kombajne,

- razni lanci za motorne pile,

- gume za traktorske poljoprivredne prikolice,

8) strojevi, oprema i uređaji za stočarstvo, i to:

- oprema za prehranu i pojenje stoke u stajama i na pašnjacima (vezovi, pregrade, boksovi, grijala staja "električni pastiri"),

- muzilice, cisterne za mlijeko, pumpe i hladnjaci za mlijeko te dijelovi strojeva za mljekarstvo i mužu (vakuumske sisaljke; klipovi i cilindri vakuumskih uređaja i propeleri mješalica za mlijeko),

- hranilice i pojilice,

- urađaji za prehranu goveda koncentriranom hranom,

- uređaji za prehranu svinja suhom i vlažnom hranom,

- uređaji za prehranu ostale stoke,

- uređaji za prehranu peradi,

- strojevi za šišanje ovaca,

- strojevi i uređaji za izbacivanje gnoja iz staja,

- inkubatori i grijala (umjetne kvočke),

- motorne pile i vitla za izvlačenje šumskih sortimenata,

- oprema za gajenje pčela (košnice, centrifuge i preše za saće),

9) oruđe za alat za ručnu obradu zemlje, i to:

- motike,

- štihače,

- grablje,

- vile,

- srpovi,

- kose;

10) polietilenski proizvodi, i to:

- posude za berbu, biološko konzerviranje i čuvanje voća i povrča,

- posude za branje i prikupljanje plodova,

- posude za namakanje pesticida kod zaštite od bolesti i štetnika,

- kace (kade) kod berbe plodova,

- spremnici za plodove i njihove prerađevine,

- rezervoari za traktorske prskalice.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/91-01/13

Urbroj : 5030105-91-4

Zagreb, 29. srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.