Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. donijela je

ODLUKU

o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

I.

Ovom se odlukom odreduje visina premije za određene proizvode u poljoprivredi iz članka 7. stavka 1. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi.

II.

Premija za proizvode u biljnoj proizvodnji utvrđuje se po kilogramu proizvoda u visini, i to za:

1. soju 1,30 dinara

2. suncokret 1,30 dinara

3. uljanu repicu 1,20 dinara

4. šečernu repu 0,14 dinara

5. duhan 4,50 dinara

6. konopljinu stabljiku 0,20 dinara

7. stabljiku lana 0,20 dinara

8. plodove maslina 4,00 dinara

III.

Premija u stočarskoj proizvodnji utvrđuje se u visini

1. za kravlje, ovčje i kozje mlijeko (u daljem tekstu: mlijeko), po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti. za količine proizvedene:

- na brdsko-planinskom području općina:

Benkovac, Biograd, Brač, Buzet, Cres-Lošinj, Crikvenica, Čabar, Delnice, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Glina, Gospić, Gračac, Hvar, Imotski, Jastrebarsko, Kostajnica, Knin, Korčula, Labin, Lastovo, Obrovac, Ogulin, Omiš, Otočac, Ozalj, Pag, Pazin, Petrinja, Samobor, Senj, Sinj, Slunj, Titova Korenica, Vis, Vojnić, Vrbovsko, Vrginmost, Vrgorac te otoci na području opčineZadar 1,00 din/l

- na ostalom području 0,75 din/l

2. za tov stoke po kg žive vage, i to za:

- junad 3,45 dinara

- janjad i ovce 4,20 dinara

3. za kvalitetni rasplodni podmladak, po grlu odnosno za selekcionirane matice pčela po komadu, i to za:

- goveda 2.400 dinara

- svinje 750 dinara

- ovce i koze 520 dinara

- konje (ždrebad) 7.500 dinara

- selekcionirane metice pčela 20 dinara

4. za opranu ovčju vunu, po kg, i to za:

- merino ekstra klasa 2,20 dinara

- merino I klasa 2,00 dinara

- polumerino Ia klasa 1,80 dinara

- polumerino Ib klasa 1,60 dinara

- cigaja IIa klasa 1,40 dinara

- cigaja IIb klasa 1,20 dinara

- ruda pramenka IIIa klasa 1,00 dinara

- ruda pramenka IIIb klasa 0,90 dinara

- gruba pramenka IVa klasa 0,80 dinara

- gruba pramenka IVb klasa 0,70 dinara

5. za ispitivanje odabranih bikova, po grlu, na vlastiti test (performance test), i to za:

- bikove za umjetno osjemenjivanje 60.000 dinara

- bikove za prirodni pripust 12.000 dinara

6. za ispitivanje tovnih sposobnosti bikova

(progeni test) po kg 24,00 dinara

7. za proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova, po dozi, i to za:

- elitne bikove 69,00 dinara

- dvostruko testirane bikove 30,00 dinara

- jednostruko testirani bikovi 21,00 dinara

- netestirani bikovi 9,00 dinara

8. za proizvodnju trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka konja (pastuha), po grlu, i to za:

- pastuharne i ergele 35.000 dinara

- zemaljski uzgoj 20.000 dinara

9. za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke, po grlu osjemenjene plotkinje, i to za:

- goveda 55,00 dinara

- svinje 23,00 dinara

- ovce i koze 23,00 dinara

- konje 80,00 dinara

IV.

Premija za mlijeko isplačivat će se pravnoj osobi koja provodi :

- program uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti za koje količine su proizvođači ostvarili premiju, u visini 30 dinara /1.000 litara;

- program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti otkupljenog od fizičkih osoba za koje im je isplaćena premija u visini 5 dinara /1.000 litara;

- reprodukciju u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti za koje količine su proizvođači ostvarlli premiju, u visini 25 dinara /1.000 litara.

V.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti:

1. Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine", br. 44/90 i 21/91);

2. Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke ("Narodne novine", br. 4/90 i 31/90).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/91-01/18

Urbroj: 5030105-91-3

Zagreb, 29. srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.