Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na dionici Vratnik - Žuta Lokva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine". broj 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na dionici Vratnik - Žuta Lokva

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na dionici Vratnik - Žuta Lokva. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarskih općina Senj i Prokike, općina Otočac.

II.

Opći interes za izgradnju, magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na dionici Vratnik - Žuta Lokva utvrđuje se na temelju Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj: klasa 022/01/91-01/31 od 11. lipnja 1991. godine Izvršnog vijeća Skupštine opčineSenj, te Zaključka broj 350-05/91-01-78 od 17. lipnja 1991. godine Izvršnog vijeća Skupštine opčineOtočac i topografske karte izrađene u mjerilu 1: 5000, broj 91011 izrađene od strane "Tehnoprojekta" Rijeka.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste. Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukeiju i izgradnju cesta u Hrvatskoj. Zagreb. Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/08

Urbroj : 5030119-91-2

Zagreb, 29. srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.