Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991. Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na teritoriju Republike Hrvatske (IIU-broj 91/91 od 26. lipnja 1991. godine)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske("Narodne novine" broj 56/9o, 8/91 i 31/91), Vlada RepublikeHrvatske, na sjednici održanoj 29. srpnja 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavijeo obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odlukeo neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na teritoriju RepublikeHrvatske (IIU-broj 91/91 od 26. lipnja 1991. godine)

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuje se Rješenje Ustavnogsuda Jugoslavije o obustavi pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnoviOdluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na teritorijuRepublike Hrvatske (IIU-broj 91/91 od 26. lipnja 1991. godine).

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/91-01/08

Urbroj: 5030119-91-3

Zagreb, 29. srpnja 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">