Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 32. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine". broj 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. srpnja 1991. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

U Savjet za sigurnost prometa na cestama Hrvatske, imenuju se:

- za predsjednika Dr. FRANKO ROTIM, profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

- za članove :

ŽELJKO HITREC, dipl. ing. pomoćnik ministra prometa i veza

ANTUN MAŽIĆ, načelnik prometne policije u Ministarstvu unutarnjih poslova,

JOSIP SVILIČIĆ, dipl. inž. savjetnik u Ministarstvu prosvjete i kulture

dr. ZORISLAV BOBUŠ, viši savjetnik u Ministarstvu zdravstva.

Mr. ANTE REŽIĆ, savjetnik u Ministarstvu informiranja

Dr. DRAŽEN BJELOVUČIĆ, profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,

Dr. ZDRAVKO BUKLJAŠ, profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Dr.

VESNA CEROVAC, profesorica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,

Dr. IVO JELČIĆ, sveučilišni profesor Istraživačkog centra za medicinu i psihologiju prometa Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba,

Mr. JOSIP GOLUBIĆ, dipl. inž. poduzeća "Hrvatske ceste".

STIPO LOZIĆ - BAŠKARADA, dipl. inž. Centra za vozila Hrvatske,

Mr. TOMO KIŠIĆ, profesor "Hrvatskog autokluba",

ZLATKO BOČAKAL, profesor Centra za vozače Hrvatske,

VEDRAN NOLA, dipl. inž. Školskog centra za cestovni promet,

PAVLE MARTINOVIĆ, Transportkomerc, Poslovna zajednica.

II.

Za tajnika Savjeta imenuje se MLADEN AJDUK, dipl. inž. u Ministarstvu prometa i veza.

Klasa: 340-01/91-04/06

Urbroj: 50304/1-91-01

Zagreb. 17. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.