Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Rješenje o razrješenju direktora Sektora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu u Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 32. stavka 2. i 3. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/80. i 59/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. srpnja 1991. godine, donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju direktora Sektora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu u Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze

Razrješuje se mr. MATO SVEČNJAK od funkcije direktora Sektora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu u Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze, s danom 30. lipnja 1991. godine. radi odlaska u mirovinu.

Klasa: 080-02/91-02/28

Urbroj: 50304/1-91-01

Zagreb, 17. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.