Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Ispravak Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 29 od 17. lipnja 1991. te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana

1. U članku 6. i u tablici 1. umjesto riječi "postotak" treba stajati riječ "koeficijent", te se uz iznose u koloni 3. te tablice, briše oznaka "%" (postotak). U tablici 1. u koloni 1. u točki C, umjesto broja "40" i broja "35" upisuje se riječ "45", a u točki D, umjesto riječi "40 godina" upisuju se riječi: "35 bodova".

2. U članku 7. stavku 1. iza riječi "metara" ispušten je dio teksta koji glasi: "izgrađene površine objekta pomnoženom sa brojem četvornih metara". U stavku 3. članka 7. briše se riječ "(etaža)".

3. U članku 12. u izrazu "Or=O - In/I " umjesto oznake "minus" (-) treba stajati oznaka "pomnoženo" (x).

Klasa: 370-01/91-01/91

Urbroj: 5030116-91-3

Zagreb, 25. srpnja 1991.

Zamjenjuje tajnika

Nada Mamić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.