Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Ispravak pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 32 od 26. lipnja 1991, te se daje

ISPRAVAK

pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

U članku 9. iza alineje 3. dolazi alineja 4. koja glasi: " - u školi od 720 do 960 učenika s područnim odjelima - 2 sata tjedno".

Klasa: 602-02/91-01-514

Urbroj: 532-02-1/1-91-01

Zagreb, 17. srpnja 1991.

Pomoćnik ministra prosvjete i kulture

prof. dr. Stjepko Težak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.