Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Uredba o otvaranju računa sredstava Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja, te raspolaganju i korištenju tih sredstava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske i članka 3. stavka 1. Zakona o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici 17. srpnja 1991. godine, donijela je

UREDBU

o otvaranju računa sredstava "Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja", te raspolaganju i korištenju tih sredstava

Članak 1.

Kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske otvara se račun sredstava, ostvarenih od prodanih doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske temeljem odredbi Zakona o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 9/91); pod nazivom "Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja".

Članak 2.

Do osnivanja bankovno-razvojne institucije "Hrvatski radiša" sredstvima iz članka 1. ove uredbe i drugim sredstvima uplaćenim na raćun "Hrvatski radiša" raspolaže Upravni odbor kojeg čine predsjednik i šest članova koje imenuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 3.

Sredstva raćuna "Hrvatski radiša" koriste se isključivo za provođenje novog sustava samozapošljavanja i to za osnivanje malih poduzeća do 50 zaposlenih s poznatim vlasnikom, pod uvjetima i na način utvrđen posebnim pravilnikom, kojeg donosi Upravni odbor iz članka 2. ove uredbe, uz prethodnu suglasnost ministra rada i socijalne skrbi.

Upravni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske izvještaj o raspolaganju i korištenju sredstava.

Korištenje sredstava u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka nadzire Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 4.

U poslovima vezanim uz raspolaganje i korištenje sredstava računa "Hrvatski radiša" koristi se štambilj okruglog oblika koji sadrži tekst "Republika Hrvatska Ministarstvo rada i socijalne skrbi - "Hrvatski radiša".

Stručne, računovodstvene i ostale tehničke poslove vezane uz raspolaganje i korištenje sredstvima računa "Hrvatski radiša" obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/91-03/02

Urbroj: 5030104-91-6

Zagreb. I7. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.