Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Hrvatska Kostajnica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Na temelju članka 160. stavka 1. alineje 3. i članka 2. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/850, 41/90 i 47/80), u svezi s člankom 17a. do 17d. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 i 14/91), a pozivom na članak 130. Ustava Republike Hrvatske, ministar pravosuda i uprave u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje sljedeću

NAREDBU

o poduzimanju posebnih mjera u općini Hrvatska Kostajnica

1. Raspušta se Skupština općine Hrvatska Kostajnica, a odbornicima Općinske skupštine prestaje mandat.

2. Danom raspuštanja Skupštine općine Hrvatska Kostajnica razrješuje se i njezino Izvršno vijeće.

3. Danom raspuštanja Općinske skupštine i razrješavanja Izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku Skupštine, potpredsjednicima Skupštine te predsjedniku i članovima Izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.

4. U općini Hrvatska Kostajnica imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).

5. Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Hrvatska Kostajnica i Izvršnog vijeća.

6. Povjerenik Vlade imenovat će dva pomoćnika od kojih jedan pomaže povjereniku Vlade u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, a drugi u stvarima državne uprave.

7. Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

8. Organi uprave i drugi državni organi u općini Hrvatska Kostajnica nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.

9. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske najmanje jedanput mjesečno.

Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća i izvan tog roka.

10. Uvjete za provedbu ove naredbe osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

11. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/91-01/15

Urbroj : 514-01-91-1

Zagreb, 23. srpnja 1991.

Ministar pravosuđa i uprave

prof. dr. Branko Babac, v.r.