Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Hrvatska Kostajnica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Na temelju točke 4. Naredbe klasa: 015-05/91-O1/15, urbroj : 514-01-91-1 ("Narodne novine", br. 36/91 ) a u svezl s člankom 17b. stavkom 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91 i 14/91), u ime Vlade Republike Hrvatske ministar pravosuda i uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika Vlade u općini Hrvatska Kostajnica

1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Hrvatska Kostajnica imenuje se VINKO MIJOČEVIĆ.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog rješenja.

3. Povjerenik Vlade imenovat će svoje pomoćnike bez odgađanja.

4. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/91-01/15

Urbroj: 514-01-91-2

Zagreb, 23. srpnja 1991.

Ministar pravosuđa i uprave

prof. dr. Branko Babac, v.r.