Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 3. i 4. i članka 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 8/91, te članka točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskdg osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 25. lipnja 1991. donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu; određuje se od 1. svibnja 1991. svota od 3.926,20 dinara.

2. Kao granična švota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41/68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na području Republike Hrvatske ("Narodne nbvine", broj 40/73). određuje se od 1. svibnja 1991. svota pd 5.160,20 dinara.

3. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog pri manja iz toč.1 i 2. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

4. Isplata utvrđene granične svote najnižega mirovinskog primanja prema ovoj odluci, izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. svibnja 1991,

Klasa: 140-13/91-01/1769

Urbroj : 341-99-02/ 1-91

Zagreb. 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.