Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Odluka o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavak 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. lipnja 1891, donosi

ODLUKU

o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 2.594,10 dinara.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 1.955,80 dinara.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavak 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invalidske ili starosne mirovine, koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 3.246,20 dinara.

5. U skladu s odredbama iz toč.1: od 4. ove odluke, odredit će se, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. svibnja 1991. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Isplata doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. svibnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/1769

Urbroj : 341-99-02/ 1-91

Zagreb. 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.