Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Odluka o uskIađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. lipnja 1991, donosi

ODLUKU

o uskIađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. ožujka 1991. i povećane od 1. siječnja 1991. za 28,876% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), povećavaju se od 1. ožujka 1991. za 5,01%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. ožujka 1991. ili poslije toga dana a nisu povećane za 28,876% povećavaju se od 1. ožujka 1991, odnosno od dana ostvarivanja prava za 28,876% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91) i za 5,01% prema ovoj odluci.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. ožujka 1991, a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 2. ove odluke služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1991. iznosiIa 1.219,50 dinara.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema toč. 1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. lsplata novčanih naknada za tjelesno oštećenje povećanih prema ovoj odluci, izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1991.

Klasa: 140-13/91-01/1769

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.