Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 17/90 i 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. lipnja 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1991.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč. 1, 2. i 3 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnoga dohotka iz godine 1991, koje su povećane od 1. siječnja 1991. za 28,876% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), povećavaju se od 1. ožujka 1991. za 5,01%.

2. Naknade osobnoga dohotka iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. ožujka 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 28,876%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 35,333%.

3. Kao osnovica za povećanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. ožujka 1991, a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz točke 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci, izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1991.

Klasa: 142-14-91-23/1499

Urbroj: 342-22/01-91/1499

Zagreb, 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.