Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Ispravak Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

U "Narodnim novinama", broj 33/91 objavljena je Odluka Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991, u kojoj je nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom ustanovljena pogreška, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991.

U točki 1. retku 1. Odluke umjesto riječi "od" treba stajati "do".

Klasa: 140-13/91-01/2050

Urbroj: 341-99-01/1-91-1

Zagreb, 11. srpnja 1991.

Direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.