Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom zahtjeva Stambene zadruge "Sava", Zagreb, Medveščak 74, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 1991. donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja dio z. k. č. br. 491 površine 221 čhv, z. k. ul. br. 655, k. o. Grad Zagreb, a po novoj izmjeri k. č. br. 3573 k. o. Črnomerec, PL 2518, kuća i dvorište u Zagrebu, Ilica 158, uknjiženih kao općenarodna imovina - općina Črnomerec.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke prenijete su u društveno vlasništvo temeljem rješenja o konfiskaciji broj K-634/46 od 28. kolovoza 1946. godine, donijetog sukladno Zakonu o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list DFJ", br. 61/46).

III.

Na ime osiguranja za punu isplatu nadoknade prijašnjem vlasniku prema Zaključku o osiguranju drugih nekretnina kao oblika naknade za oduzete nekretnine Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba, od 14. lipnja 1991. godine, dati su:

- 1-sobni stan, kat 1, stan broj 2, površine 38,79 m2,

- garsonijera, kat 3, stan broj 8, površine 38,79 m2,

- garsonijera, mansarda, stan broj M-11, površine 27,87 m2,

- 2-sobni stan, kat 1, stan broj 3, površine 60,47 m2, sve u Zagrebu, Ilica 157,

- 1-sobni stan, objekt B-2, ulaz 4, kat 1, stan broj 4, površine 40,40 m2, u Zagrebu, Vrtlarska 41,

- 1-sobni stan, objekt B-1, ulaz 1, kat 1, stan broj 4, površine 40,40 m2, u Zagrebu, Vrtlarska broj 47,

- 1-sobni stan, objekt S1-4, ulaz 4, kat 4, stan broj 18, površine 42,39 m2 u naselju Špansko-jug, Zagreb,

- poslovni prostor - lokal, u objektima Centra male privrede naselja Savica - šanci, objekt M 5-I/21, prizemlje, broj lokala 2, 3, 4 i 5, površine 283,87 m2, Zagreb,

sa procijenjenom ukupnom tržišnom vrijednošču od 12,769.372,00 dinara.

Procijenjena tržišna vrijednost objekta i zemljišta iz točke I. ove odluke iznosi 12,778.675,00 dinara. Novčanu razliku od ove vrijednosti Stambena zadruga "Sava" položila je na poseban račun SDK Zagreb i to u iznosu od 9.293,00 dinara.

IV.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja radi privođenja zemIjišta namjeni utvrđenoj uvjetima uređenja prostora Izvršnog vijeća Skupštine općine Črnomerec klasa: 022-6/88-01/09 od 26. svibnja 1988. godine (izgradnja stambenog objekta s lokalima).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj: 5030119-91-30

Zagreb, 8. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.