Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U svezi sa člankom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83) Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

U Izvodu iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 10/91, 20/91 i 23/91) u Tabeli A mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

Tabela A

TOPE POREZA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA
____________________________________________________________
Redni      Općina Općinski    Republički   Zbrojna
broj              porez      porez      stopa (3 + 4)
____________________________________________________________
1        2        3        4        5
____________________________________________________________
8. Cres - Lošinj        4,00      11,50      15,50
11. Čakovec           3,80      11,50      15,30
60. Osijek           8,61      11,50      20,11
98. Zabok            4,00      11,50      15,50
____________________________________________________________
Napomena: Zbrojne stope poreza u ovom pregledu primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".Klasa: 410-03/91-01/01

Urbroj: 513-07-07/91-200

Zagreb, 3. srpnja 1991.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.