Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 04.07.1991 Odluka o usklađivanju mirovrna od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 i 11/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. lipnja 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovrna od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. svibnja 1991. i koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 22/91) povećavaju se od 1. svibnja 1991. za 10,2%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. svibnja 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 5,01%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 15,72%.

3. Privremene mirovine, određene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo pri inozemnom nosiocu socijalnog osiguranja, usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne može biti veća od granične svote najnižega mirovinskog primanja.

4. Kao osnovica za povečanje mirovine prema toč.1. i 3. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. svibnja 1991, a kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina. prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. svibnja 1991. iznosi 18.830,50 dinara.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1991.

Klasa: 140-13/91-02/1789

Urbroj : 341-99-02/ 1 -91

Zagreb, 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.