Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 04.07.1991 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 17/90 i 58/90). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske. na sjednici održanoj 25. lipnja 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 1.670,00 dinara.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 1252,50 dinara.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju doplatak za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991. iznosi 2.067,50 dinara.

5. U skladu s odredbama iz točke 1. do 4. ove odluke određuje se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuča svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. svibnja 1991. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1991.

Klasa: 142-14/91-23/1499

Urbroj : 342-22/01-91/1499

Zagreb. 25. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.