Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Odluka o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90. Skupština Republičkog fonda zdravstvencog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na sjednici održanoj 27. svibnja 1991. godine, a na prijedlog Izvršnog odbora donosi

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost

Članak 1.

Za organizacije zdravstva primarne zdravstvene zaštite koje imaju organizirana dežurstva i stalnu pripravnost u skladu s odredbama članka 158. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine". broj 12/91 - pročišćeni tekst), utvrđuje se visina naknade na način:

1. Za dežurstvo - liječnika - na osnovi osobnog dohotka mjesećno neto 12.000 dinara - med. sestre ili tehničara - na osnovi osobnog dohotka mjesečno neto 8.000 dinara - vozaća - na osnovi osobnog dohotka mjesečno neto 7.000 dinara s time. da se svaki iznos dijli s mjesečnom satnicom od 182 sata i na tako dobivenu vrljednost pojedinog sata dežurstva dodaje se 50% povećanja vrijednosti za nedjelje i praznike, odnosno 30%; za noćni rad i doprinosi na osobni dohodak.

2. Za pripravnost - po liječniku - mjesečno neto 5.000 dinara - po osobi srednje spreme - mjesečno neto 2.800 dinara na svaki iznos dodaju se doprinosi na osobne dohotke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". a primjenjuje se od 1. travnja 1991. godine.

Klasa: 025-04/91-01/24

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb. 27. svibnja 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.