Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Odluka o preuzimanju i prijenosu sredstava, prava i obveza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 63. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 31/90) i članka 50. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". broj 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 5. sjednici. odrenoj 27. svibnja 1991. godine, donosi

ODLUKU

o preuzimanju i prijenosu sredstava, prava i obveza

I.

Ovom odlukom Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (dalje u tekstu: Republički fond), kao pravni sljednik samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osoguranja radnika i poljoprivrednika (dalje u tekstu: zajednice zdravstva), Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske (dalje u tekstu: Savez zajednica zdravstva) i Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija. ugostitelja i prijevoznika Hrvarske (dalje u tekstu: Zajednica zdravstva i zanatlija), preuzima sredstva prava i obveze zajednica zdravstva, Saveza zajednica zdravstva i Zajednice zdravstva zanatlija.

II.

Sve nekretnine (zgrade, poslovni prostori, stanovi i dr.) dosadašnjih zajednica zdravstva, Saveza zajednica zdravstva i Zajednice zdravstva zanatlija popisane su, preuzete i izvršit će se prijenos prava vlasništva - korištenja na Republički fond.

III.

Na osnovi odredbe iz točke II. ove odluke i popisa preuzetih nekretnina. Stručna služba Republičkog fonda, izvršit će kod nadležnih sudova uknjižbu prava vlasništva. korištenja nekretnina u zemljišnim knjigama na Republički fond.

IV.

Oprema. sredstva zajedničke potrošnje, sitni inventar i potrošni materijal, kao i gotovinska sredstva zajednica zdravstva. Saveza zajednica zdravstva i Zajednice zdrav- stva zanatlija. prenesena su na Republički fond Završnim računom I - IX. 1990. godine.

V.

Republički fond će za potrebe svoje Stručne službe (Direkcija, ispostave), osigurati poslovni prostor, osnovna i financijska sredstva do visine obračunate amortizacije za godinu za koju se obavljaju poslovi, te za nabavku sitnog inventara i potrošnog materijala. Korištenje sredstava iz prethodne stavke prenosi se na Stručnu službu Republičkog fonda (Direkcija i ispostave).

VI.

Stručna služba Republičkog fonda izvršit će ovu odluku i o tome podnijeti pismeno izvješće Skupštini Republičkog fonda.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 430-02/91-01/495

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 27. svibnja 1991

Predsjednik Skupštine

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r