Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 25.06.1991 Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 38. stavka 4. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi u osnovnoj školi.

Članak 2.

Razredni odjel se u pravilu osniva od učenika istog razreda (redovni razredni odjel). Kombinirani razredni odjel može se osnovati od učenika dvaju ili više razreda, ali samo za učenike od I. do IV. razreda.

Članak 3.

U iznimnim slučajevima mogu se osnivati kombinirani razredni odjeli od učenika V. do VIII. razreda (planinska i otočna područja, nastava na jeziku narodnosti i sl.).

Članak 4.

Odgojno-obrazovnu grupu mogu činiti učenici iste ili različite dobi.

Članak 5.

Redovni razredni odjel može imati najviše 30 učenika

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 5. ovog pravilnika zbog prostornih uvjeta redovni razredni odjel od V. do VIII. razreda može imati:

- 34 učenika (ako postoji jedan razredni odjel jednog razreda),

- 32 učenika (ako postoje dva razredna odjela jednog razreda).

Članak 7.

Kombinirani razredni odjel od 2 razreda može imati najviše 20 učenika. Kombinirani razredni odjel od 3 i 4 razreda može imati najviše 16 učenika.

Članak 8.

U skladu sa zahtjevima programa pojedinih nastavnih predmeta (strani jezik, prirodna grupa predmeta i dr.) odgojno-obrazovnu grupu ne može činiti više od 17 učenika.

Članak 9.

Izborni će se program u školi organizirati kad se za njega opredijeli u pravilu najmanje 10 učenika.

Članak 10.

Broj učenika u grupama dodatnog rada u pravilu je 8- l0 učenika.

Članak 11.

Broj učenika u grupi dopunske nastave u pravilu može biti najviše 8 učenika.

Članak 12.

Odgojno-obrazovna grupa u izvan nastavnim aktivnostima organizira se u pravilu s najmanje 10 učenika.

Članak 13.

Ovaj pravitnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/91-01-456

Urbroj : 532-01-1/1-91-01

Zagreb, 27. svibnja 1991.

Ministar prosvjete

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.