Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 25.06.1991 Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1991/92. školsku godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 41. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) Ministarstvo prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o kalendaru rada osnovnih škola za 1991/92. školsku godinu

Članak 1.

Ovim se kalendarom utvrduje početak i svršetak nastavne godine, broj radnih dana, obrazovna razdoblja i odmori učenika.

Članak 2.

Školska godina počinje 1. rujna 1991, a završava 31. kolovoza 1992.

Članak 3.

Nastavna godina počinje 2. rujna 1991. i završava 20. lipnja 1992. Nastavna godina može se produljiti i nakon 20. lipnja 1992, ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i potreban broj nastavnih radnih dana u smislu članka 5. ovog pravilnika.

Članak 4.

Nastavna godina se organizira u tri obrazovna razdoblja: Prvo obrazovno razdoblje počinje 2. rujna i završava 24. prosinca 1991. Drugo obrazovno razdoblje počinje 16. siječnja i traje do 11. travnja 1992. Treće obrazovno razdoblje počinje 21. travnja i traje do 21. lipnja 1992, osim za učenike VIII. razreda kojima nastava završava 12. lipnja 1992.

Članak 5.

Tijekom školske godine osnovna je škola obvezna ostvariti nsjmanje 175 nastavnih radnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu, odnosno 210 u šestodnevnom.

Članak 6.

Raspored učeničkih odmora: Zimski odmor učenika počinje 25. prosinca 1991. i traje do 15. siječnja 1992.

Proljetni odmor učenika počinje 13. travnja i traje do 20. travnja 1992. Ljetni odmor učenika počinje 1. srpnja i traje do 31. kolovoza 1992.

Članak 7.

Organ uprave nadležan za poslove školstva u općini odnosno u gradu Zagrebu može zbog klimatskih, turističkih i drugih opravdanih razloga svojom odlukom posljednjih 7 dana zimskog učeničkog odmora prenijeti u drugo obrazovno razdoblje krajem siječnja ili početkom veljače.

O donošenju odluke iz stavka 1. ovog članka potrebno je pismeno obavijestiti Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 8.

Učenici tijekom nastavne godine imaju pravo na dnevne odmore.

Dnevni odmori traju od 5 do 20 minuta. a utvrđuje ih škola prema svom godišnjem planu i programu rada.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/91-01-409

Urbroj: 532-02-1/1-91-01

Zagreb, 27. svibnja 199i.

Ministar prosvjete

prof. dr. Vlatko Pavletlć, v. r